ریزش سراسری معاملات مسکن در کشور


ريزش سراسري معاملات مسكن در كشور معاملات مسكن كل كشور در ۲۲ روز شهريورماه با منفي ۶۲ درصد به بيشترين افت خود در شش سال اخير رسيد؛ در ۲۲ روز ابتداي شهريورماه ۱۳۹۸ تعداد ۱۸ هزار و ۲۲۹ قرارداد خريد و فروش در كل كشور به امضا رسيده است. به گزارش مشرق، آمار اتحاديه مشاوران املاك گوياي آن است كه به دنبال روند كاهنده خريد و فروش مسكن در كل كشور كه از ارديبهشت امسال آغاز شده، ركورد منفي در 22 روز ابتداي شهريورماه به ثبت رسيده است. از يكم تا بيست و دوم شهريورماه 1398 در كل كشور 18 هزار و 229 قرارداد خريد و فروش ملك امضا شده كه نسبت به زمان مشابه سال قبل 62 درصد كاهش نشان مي‌دهد. اجاره نامه نيز در اين مدت 30 هزار و 778 مورد بوده كه از افت 13 درصدي نسبت به زمان مشابه سال قبل حكايت دارد. كارشناسان مي‌گويند اين حجم اندك حتي در سال‌هاي 1392 تا 1396 كه بازار مسكن در ركود قرار داشت نيز مشاهده نشد. بيشتر بخوانيد: آرزويي كه بي‌خانمان‌ها بايد به گور ببرند +نمودار قيمت مسكن در ۱۰ سال اخير چقدر رشد داشته است؟ پس از آن‌كه در فروردين ماه 1398 تعداد مبايعه‌نامه‌ها در كل كشور نسبت به زمان مشابه سال قبل 4 درصد افزايش يافت، قراردادها در مسير نزولي قرار گرفت. مطابق آمار تعداد معاملات هر ماه كاهش يافته است؛ به طوري كه قراردادهاي خريد و فروش مسكن كل كشور در ماه‌هاي ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد و 22 روز ابتداي شهريور به ترتيب 6، 34، 40، 53 و 62 درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل كاهش يافته است. هم‌چنين در شهر تهران آن‌طور كه اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران گزارش داده تعداد معاملات مسكن در 22 روز ابتداي شهريورماه 2221 مورد بوده كه نسبت به زمان مشابه سال قبل 79 درصد كاهش نشان مي‌دهد. در اين مدت هم‌چنين 8161 اجاره‌نامه امضا شده كه نشان‌دهنده افت 22 درصدي نسبت به زمان مشابه سال قبل است. كاهش 79 درصدي معاملات خريد و فروش ملك در پايتخت در شرايطي به ثبت رسيده كه آمار اتحاديه از فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير و مردادماه به ترتيب كاهش 40، 40، 62، 66 و 75 درصدي را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان مي‌داد. بدين ترتيب بازار مسكن در شهريورماه كه آخرين مهلت فصل جابه‌جايي محسوب مي‌شود در مسير افت قرار داشته است. قيمت مسكن در سراشيبي پس از كاهش معاملات، قيمت‌هاي پيشنهادي و قطعي هم نزولي شده است. گزارش‌هاي دريافتي از كلانشهرها از انجماد دارايي‌ها در بخش ملك حكايت دارد و به همين دليل نرخ‌هاي پيشنهادي 5 تا 15 درصد كاهش يافته است. در تهران هم قيمت‌هاي پيشنهادي و هم قيمت‌هاي قطعي افت كرد. مشاهدات نشان مي‌دهد كه عمده مالكان قيمت‌ها را از 5 تا 20 درصد كاهش داده‌اند. نرخ ماهيانه نيز بر اساس آمار رسمي در مردادماه براي اولين بار طي 20 ماه اخير منفي شد. در مردادماه 1398قيمت مسكن شهر تهرانبه 13 ميليون و 30 هزار تومان در هر متر مربع رسيد كه نسبت به ماه قبل 2.4 درصد يافت. در شرايط كنوني، انتظارات افزايشي جاي خود را به انتظارات كاهشي در بازار مسكن داده است. متقاضيان واقعي يا پول ندارند يا در انتظار رسيدن به كف قيمت براي ورود به بازار هستند. به عبارت ديگر، تعليق معاملات كه تا تيرماه از سوي طرف عرضه بود، هم‌اكنون از طرف تقاضا صورت مي‌گيرد. جزئيات كاهش قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران نبض بازار مسكن در 18 منطقه‌ تهران متوقف و قيمت ماهيانه منفي شد.آمار گوياي آن است كه مردادماه 1398 قيمت آپارتمان در مناطق 1، 2، 4، 5، 6، 7، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17، 18، 19، 21 و 22 نسبت به ماه قبل كاهش داشته و تنها در چهار منطقه از تهران شامل 3، 8، 16 و 21 نرخ‌ها تا حد اندكي افزايش را به ثبت رساند. بيشترين افت قيمت ماهيانه در منطقه 19 با 8.8 درصد كاهش مربوط مي‌شود. آرامش بازار مسكن مشروط است مهدي سلطان‌محمدي، كارشناس بازار مسكن مي‌گويد: هم‌اكنون مي‌توان با اطمينان از پايان دوره رونق مسكن صحبت كرد.او معتقد است: هدايت امكانات و تقاضاي مسكن به اطراف كلانشهرها، كنترل نقدينگي و مهار تورم براي ادامه‌ي روند آرام بازار ملك ضروري است. اين كارشناس مسكن با بيان اين‌كه معمولا چرخه‌هاي رونق و ركود مسكن 2 تا 3 سال تداوم داشته است گفت: شدت رونق و ركود به پارامترهايي بستگي دارد. بعضي عوامل از ركود عميق اين دوره حكايت دارد؛ چرا كه پيش‌بيني رشد توان خانوار با توجه به تحريم‌ها بعيد است. موضوع ديگري كه ممكن است اين ركود را طولاني‌تر كند افزايش احتمالي قيمت اسمي مسكن است؛ ولو اين‌كه قيمت واقعي در مقايسه با تورم كاهش يابد.