کاهش 10 تا 15 درصدی بازار اجاره مسکن در اصفهان


در روزهاي اخير مالكاني كه به دليل اتمام فصل جابجايي نتوانستندواحد هاي مسكوني خود را اجاره دهند قيمت هاي پيشنهادي خود را كاهش دادندواز پافشاري با قيمت هاي قبلي عقب نشيني كردنند كه باعث كاهش 10تا 15 درصدي نرخ اجاره بها در شهر اصفهان گرديد موجراني كه به دليل كاهش سود سپردهاي بانكي اصرار به دريافت اجاره ماهيانه داشتندعقب نشيني كرده و تمايل خود را به دريافت مبالغ بيشتر قرض الحسنه اعلام نموده وهمچنين تخفيف اجاره را در دستور كار خود قرار دادند.از ابتداي فصل اجاره امسال بازار اجاره به تبعيت از افزايش قيمت مسكن رشد قابل توجهي داشت طي بررسي كارشناسان سامانه بانك املاك(www.bankamlak.com)افزايش 20تا 50 درصدي نرخهاي پيشنهادي از سوي موجران اصفهاني انجام گرفته است.با توجه به ادامه ركود در بازار مسكن نرخ رشد قيمت مسكن در شهر اصفهان منفي گرديده است