نظر وزیر راه وشهرسازی در مورد اینده مسکن


محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي ضمن ارائه چشم اندازي از بازار مسكن در آينده گفت: پيش از هرگونه تحليل بازار مسكن بايد بپذيريم كه وزارت راه و شهرسازي هيچگونه دخل و تصرفي در نوسانات اخير بازار مسكن نداشته و رشد حباب گونه قيمت‌ها در دو سال اخير غيرعادي و غيرواقعي بوده است. به گفته وي، خوشبختانه ايجاد ثبات در بازارهاي موازي و بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي باعث شد تا ظرف ۴ ماهه گذشته، از هجوم سرمايه‌هاي سرگردان به بازار مسكن كاسته شود و نگراني سرمايه‌گذاران براي آينده بازار كاهش يابد. اسلامي تأكيد كرد: اكنون قيمت خانه سير نزولي به خود گرفته و به سمت نقطه تعادل حركت مي‌كند. آمارهاي دريافتي از معاملات مسكن در سطح كشور هم به خوبي مؤيد اين مطلب است كه قيمت مسكن روندي كاهشي دارد، اما هنوز تا رسيدن به تعادل فاصله داريم. وي افزود: پاسخ مناسب متقاضيان به درخواست وزارت راه و شهرسازي براي دست نگه داشتن در خريد خانه از يك سو و فروكش كردن تب معاملات موجب شده تا بازار مسكن به دوره ركود معاملات وارد شود و همين مساله بستر مناسبي براي كاهش قيمت ها را پديد آورده است. به موازات اين اقدام، برنامه وزارت راه و شهرسازي براي عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسكوني جديد در قالب طرح ملي توليد مسكن تا سال آينده و تكميل واحدهاي باقيمانده مسكن مهر تا پايان امسال، نگراني متقاضيان واقعي را از تأمين مسكن كاهش داده است. اين طرح با همكاري سازمان ملي زمين و مسكن، شركت شهرهاي جديد و شركت بازآفريني شهري و بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجرا مي شود. وزير راه و شهرسازي گفت: اكنون براي وزارت راه و شهرسازي، توانمندسازي خانوار‌ها براي خريد مسكن و ايجاد قابليت براي خانه دار شدن جامعه هدف (اقشار متوسط و كم درآمد) داراي اهميت است، به همين دليل تمام توان خود را روي ايجاد شرايط مناسب سرمايه گذاري و توليد مسكن به ويژه در بافت فرسوده كلانشهرها گذاشته ايم. اين جامعه شاملِ دهك‌هاي ۳، ۴، ۵ و ۶ هستند و در برخي از استان‌ها دهك هفتم هم مشمول اين برنامه است. البته طرح تأمين مسكن مشمولان دهك اول و دوم از طريق كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي با همكاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيرين مسكن‌ساز آغاز شده است. وي ادامه داد: اين مساله يك شعار نيست زيرا به دليل جذابيت‌هاي موجود در طرح اقدام ملي توليد مسكن، از ابتداي امسال تاكنون ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسكوني آغاز شده است. اكنون اراضي طرح اقدام ملي شناسايي شده و مراحل آماده‌سازي تا ساخت اين تعداد واحد مسكوني در دست اجراست. از طرف ديگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مختلف، زمين مناسب براي ساخت مسكن كاركنان خود را دريافت كرده‌اند و درحال ايجاد زيرساخت‌هاي اوليه هستند. به گفته اسلامي، با اين روند مي‌توان اميدوار بود كه فرآيند ساخت تمامي ۴۰۰ هزار واحد مسكوني وعده داده شده تا پايان امسال آغاز مي‌شود. تكميل اين تعداد واحد مسكوني به ۳۰ هزار ميليارد تومان سرمايه‌ نياز دارد و اجراي اين طرح براي ۱۳۰ هزار نفر در سراسر كشور اشتغال پايدار ايجاد مي‌كند. وي افزود: طي سه ماهه گذشته باهدف نيازسنجي و بر اساس ميزان تقاضايي كه از آمارهاي قابل استناد استخراج شد، برنامه ايجاد واحدهاي مسكوني هر شهر را در قالب يك سامانه تعريف و تبيين كرديم و اكنون در جايگاهي قرار داريم كه نياز واقعي توليد مسكن در هر شهر را مي دانيم و سرمايه گذاران را هدفمندتر از گذشته به مشاركت در طرح ملي توليد مسكن هدايت مي كنيم. وزير راه و شهرسازي اضافه كرد: از طرف ديگر با ابلاغ رئيس‌جمهوري، رئيس مجلس و رئيس كل بانك‌مركزي تمامي بانك‌ها مكلف شده اند تا سقف ۲۰ درصد از تسهيلات خود را براي رونق ساخت مسكن در كشور اختصاص دهند. بنابر اين به محض شناسايي سازندگان خوشنام در هر شهر براي مشاركت در طرح اقدام ملي مسكن از آنها كمك گرفته خواهد شد. وي گفت: چنانچه يك سازنده ۲۰ درصد آورده داشته باشد ۸۰ درصد پول موردنياز براي توليد واحدهاي مسكوني به شكل تسهيلات توسط بانك به سازندگان واجد شرايط اعطا مي شود كه اين تسهيلات قابل انتقال به خريداران نهايي است. اين مقام مسئول گفت: با موافقت بانك مسكن، اعتبارات صندوق پس‌انداز يكم به طرح توليد اقدام ملي متصل شد تا كساني كه در اين صندوق حساب باز كرده‌اند بتوانند از اين تسهيلات براي ساخت مسكن استفاده كنند. اميد به خانه‌دار شدن را كاهش مي‌دهيم وي گفت: اكنون فاصله ميان قيمت خانه با قدرت خريد متقاضيان بسيار زياد شده است ولي ما تلاش مي‌كنيم اميد به خانه‌دار شدن در شهرهاي بزرگ را به زير ۱۰ سال و شهرهاي كوچك را به سه سال برسانيم. اسلامي از تمام دستگاه‌هاي مسئول در امر ساخت و ساز درخواست كرد كه براي سرعت بخشيدن به توليد مسكن در كشوراز صدور هرگونه بخشنامه‌ غيرضروري و دستورالعمل‌هايي كه بازدارنده‌ هستند و قفل و بست ايجاد مي‌كنند به شدت پرهيز كنند. وي ادامه داد: در تقسيم بندي صورت گرفته براي تخصيص زمين به توليد مسكن، بناست ۶۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد مسكوني برنامه اقدام ملي به مساحت ۷۰ تا ۱۰۰ مترمربع در اطراف تهران و با قيمت حدود۳۰۰ ميليون تومان ساخته و عرضه شود. وزير راه و شهرسازي گفت: استقبال دستگاه هاي مختلف از مشاركت در اين طرح قابل قبول است، به عنوان نمونه ما اخيراً براي ساخت واحدهاي داخل شهر تهران با نيروهاي مسلح قرارداد بستيم تا در ازاي انتقال پادگان ها به خارج از شهر در همان محل واحدهاي مسكوني براي كاركنان اين دستگاه احداث شود. وي در مورد برنامه تكميل واحدهاي مسكوني مهر هم گفت: پرونده ساخت مسكن مهر بايد تا پايان امسال بسته و واحدهاي باقيمانده به سرعت تكميل شوند. چنانكه هفته قبل در قالب چهاردهمين جلسه شوراي هماهنگي مسكن بر تكميل مسكن مهر و همچنين آغاز عمليات اجرايي طرح اقدام ملي در سراسر كشور تاكيد شد. اسلامي افزود: در اين جلسه ادارات كل راه و شهرسازي استان‌ها مسئوليت مستقيم يافتند تا حداكثر امروز (۲۱مهر) مغايرت‌هاي آماري مسكن مهر بين ادارات كل راه و شهرسازي و حوزه مسكن مهر را بررسي كرده و آنها را برطرف كنند. در اين راستا تاكيد شد تا اطلاعات مسكن مهر به صوت يكپارچه گزارش شود؛ بنابراين از اين پس تمامي اطلاعات مربوط به مسكن مهر شامل مراحل اتمام واحدها، فروش اقساطي و تحويل واحدها صرفا از طريق معاونت برنامه‌ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي گزارش مي شود. از سوي ديگر مقرر شد تمامي ادارات كل استاني براي فروش عرصه مسكن مهر اقدام كنند و آمار واحدهاي با پيشرفت زير ۳۰ درصد استخراج شود تا براي تعيين تكليف آنها توسط معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي اقدام لازم صورت گيرد. در همين راستا از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي رفع مشكل تعاوني‌هاي مسكن استعلام خواهد شد. به گفته وزير راه و شهرسازي، در اين جلسه مقرر شد براي تعيين‌تكليف واحدهاي نيمه‌تمام در شهرهاي زير ۲۵ هزار نفر جمعيت، بنياد مسكن انقلاب اسلامي به فوريت اطلاعات و مستندات لازم را به سازمان ملي زمين و مسكن و معاونت مسكن و ساختمان ارائه كند. همچنين مقرر شد سامانه ثبت‌نام متقاضيان طرح اقدام ملي توليد مسكن هرچه زودتر با همكاري شركت عمران شهرهاي جديد، سازمان ملي زمين و مسكن، شركت بازآفريني شهري و بنياد مسكن راه اندازي شود.