افزایش اجاره خانه رکورد زد


در خرداد ماه نيز افزايش نرخ اجاره‌بها ادامه داشت و شاخص نسبت به ماه قبل ۳۳.۹درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۷.۶ درصد رشد داشت،در نخستين ماه تابستان رشد اجاره‌بها به ۳۴.۹ درصد رسيد كه اين رقم نسبت به تير ۹۹ بيش از ۳۸ درصد رشد داشت. در مردادماه افزايش اجاره‌بها نسبت به ماه قبل ۳۷.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱.۲ درصد بود.در شهريور رشد اجاره بها ۴۲.۸ درصد نسبت به ماه قبل و نسبت به ماه مشابه سال قبل نيز ۴۵.۷ درصد بود. در مهرماه همچنان رشد اجاره بها در حال ركورد زدن است و نسبت به ماه قبل شاخص كرايه مسكن اجاري به ۴۸.۴ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۵۱.۳ درصد مي‌رسد. بازار مسكن و اجاره همسو شدند براساس تحليل كارشناسان مسكن ،در آبان ماه شاخص كرايه مسكن اجاره رشد ۵۱.۶ درصدي نسبت به ماه قبل و رشد ۵۴.۹ درصدي به ماه مشابه سال قبل داشته است. آذر ماه اين شاخص نسبت به ماه قبل ۵۱.۲ درصد رشد داشته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴.۲ درصد افزايش نشان مي‌دهد. در دي ماه همانند آذر ماه شتاب افزايش قيمت‌ها ادامه دارد و رشد شاخص اجاره به ۵۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل ‌‌۵۴ درصد به ماه مشابه سال قبل است. اين شاخص در بهمن ماه نسبت به ماه قبل ۴۸.۴ درصد و ماه مشابه سال قبل ۵۲.۲درصد رشد داشته است. مقايسه روند تورم اجاره و خريد و فروش ملك از ابتداي امسال نشان مي‌دهد تورم مسكن از محدوده ۹۲ درصد در فروردين به محدوده ۱۶ درصد در بهمن كاهش پيدا كرد. اما تورم نقطه‌اي بازار اجاره از ابتداي امسال دقيقا معكوس بود و روند صعودي به خود گرفت به طوري كه تورم ۳۲ درصدي ابتداي امسال در آذرماه به بيش از ۵۱ درصد افزايش يافت. اتفاقي كه مي‌تواند خبر نسبتا خوبي براي مستاجران باشد. دقيقاً تغيير رفتار بازار اجاره در دو ماه گذشته است. در دي ماه و بهمن تورم مسكن و اجاره بعد از مدت‌ها همسو شدند و هر دو روند كاهشي گرفتند. هرچند نظرات كارشناسان در خصوص وضعيت بازار اجاره در سال آينده متفاوت است اما حداقل آمارهاي رسمي در دو ماه گذشته از روند كاهشي تورم اجاره حكايت دارد. بر اساس مركز آمار در بهار ۱۴۰۰ رشد فصلي اجاره ۲۳ درصد بوده كه طي ۱۰ سال گذشته چنين رشدي سابقه نداشته است و همچنين رشد نقطه اي اجاره بها در بهار ۱۴۰۰ نيز نشان از رشد ۴۹.۸ كه ميزان رشد نيز ركورد محسوب مي‌شود. در دو سال ابتداي دهه ۹۰ افزايش اجاره‌بها را شاهد بوديم كه اين موج پس از دو سال خوابيده است ‌ و از سال ۹۳ به بعد افزايش نرخ اجاره‌بها به آرامي صورت گرفته كه در بهار ۱۴۰۰ به بالاترين سطح خود رسيده است.