معافیت ۱۰۰درصدی موجران با امضای قراردادهای ۳ساله اجاره مسکن


وي ادامه داد: يكي از موضوعات بسيار مهمي كه در اين طرح به آن اشاره شده ابزارهاي تشويقي و تنبيهي براي سوق دادن مالكان و مشاوران املاك به ثبت اطلاعات ملكي و قراردادهاي اجاره در سامانه ملي املاك و اسكان است كه به كامل‌تر و شفاف‌تر شدن اطلاعات وزارت راه جهت اتخاذ تصميم‌هاي مناسب براي تنظيم‌گري كمك مي‌كند، البته كاركرد اين سامانه بايد به‌صورت شفاف و دقيق توسط مجموعه وزارت راه در فضاي مجازي تبيين و ابهامات موجود در افكار عمومي برطرف شود. وي تأكيد كرد: يكي ديگر از ابتكارات و اهداف طرح مذكور تشويق مالكان به اجاره‌هاي بلندمدت است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان نيز مرسوم است. اختصاص 100 درصد معافيت مالياتي مسكن به مالكاني كه قرارداد اجاره 3ساله و اختصاص 50 درصد معافيت مالياتي مسكن براي قرارداد‌هاي 2ساله اجاره با مستأجران منعقد مي‌كنند، از جمله ابزار‌هاي تشويق براي اين امر مهم است. سخنگوي كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با يادآوري اين‌كه شناسايي و عرضه زمين‌هاي باير با كمك شهرداري‌ها و اخذ عوارض از آنها از جمله برنامه‌هاي ديگر اين طرح براي ساماندهي بازار مسكن است، گفت: تعيين تعرفه مشاوران املاك و قطع وابستگي حق‌الزحمه بنگا‌ه‌هاي ملكي به قيمت مسكن گام بلند ديگري بود كه در اين طرح براي ساماندهي بازار پرتلاطم و پردلال مسكن برداشته شد. ايري ابراز كرد: اميدواريم با تصويب ساير مواد باقي‌مانده و تأييد شوراي نگهبان، تأثير بسيار خوبي را در بازار مسكن شاهد باشيم. وي اين را هم گفت: در برخي از مناطق تهران كه قيمت خانه‌ها به‌صورت كاذب افزايش پيدا كرده بود، روند نزولي دارد كه در صورت عرضه بيشتر مسكن با تكميل واحدهاي طرح نهضت ملي اين سير كاهشي تداوم خواهد داشت و تابستان آرام‌تري را نسبت به سال‌هاي گذشته در حوزه مسكن به‌ويژه اجاره‌خانه‌ها كه سهم زيادي از سبد خانواده‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد، مشاهده مي‌كنيم.