مشخصات ملک

شماره ملک3502118 تاریخ ثبت1399/01/04 تعداد بازدید1289
 • نوع ملک :

  زمین
 • وضعیت :

  فروش
 • قیمت :

  قيمت کل 560ميليون تومان
 • آدرس کامل :

  اصفهان - منطقه بهارستان اردیبهشت
 • مشخصات عرصه :

  200متر-طول بر 10
 • امتیازات :

 • مشخصات زیربنا :

  شمالی-سن بنا نوساز
 • وضعیت سند :

  سیم سرب ملکی
 • تجهیزات :

 • توضیحات :

  فازسه/بلوک 233 ، ما بین اردیبهشت و محور میانی ،200 متر( 20*10 ) ، تماس بنگاهی مطلقا ممنوع.

مشخصات مالک

 • مالک :

  امامی
 • تلفن :

  09132678547