مشخصات ملک

شماره ملک4073640 تاریخ ثبت1401/02/24 تعداد بازدید388
 • نوع ملک :

  زمین
 • وضعیت :

  فروش
 • قیمت :

  قيمت کل 250ميليون تومان
 • آدرس کامل :

  مشهد - منطقه توس شاهنامه جاده گوارشک
 • مشخصات عرصه :

  1000متر
 • امتیازات :

 • مشخصات زیربنا :

  شمالی-سن بنا نوساز
 • وضعیت سند :

  وکالتی
 • تجهیزات :

 • توضیحات :

مشخصات مالک

 • مالک :

  سعید جنتی
 • تلفن :

  ۰۹۱۵۱۱۰۹۷۰۰